سایت شخصی دکتر سحر زمانی

sahar zamani

دکتر سحر زمانی

نشانی الکترونیکی: Zamani_r91@yahoo.com

دسترسی سریع
sahar zamani

دکتر سحر زمانی

نشانی الکترونیکی: Zamani_r91@yahoo.com

دسترسی سریع

به وبسایت شخصی دکتر سحر زمانی خوش آمدید

رزومه کاری و تحصیلی دکتر زمانی در این وبسایت ارائه شده

سوابق تحصیلی

 دکتری مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج

تشدید فرآیند تخریب فوتوکاتالیستی پساب های دارویی در یک راکتور دیسک چرخشی

استاد راهنما: دکتر محمود رضا رحیمی

استاد مشاور: دکتر مهراورنگ قائدی

مهندسی شیمی _ فرآیندهای جداسازی، دانشگاه یاسوج _ 1392

طراحی و ساخت دستگاه خشک کن بسترسیال ارتعاشی برای گیاهان دارویی
اساتید راهنما: دکتر محمود رضا رحيمی، دکتر حسين صادقی
استاد مشاور: دکتر اصغر لشنی زادگان

مهندسی شیمی _ فرآیندهای پالایش _ پتروشیمی و گاز، دانشگاه یاسوج _ 1389

روش های تولید مواد در مقیاس نانو
استاد راهنما: دکتر محمود رضا رحیمی

سوابق تدریس

سوابق پژوهشی و آموزشی

زمینه های مورد علاقه پژوهشی

مقالات علمی چاپ شده

advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider
advanced divider